List of Officers

Derong Liu
Chair, IEEE Guangzhou Section
Guangdong University of Technology
derong@gdut.edu.cn
Webpage
Xiu Yin Zhang
Vice Chair, IEEE Guangzhou Section
South China University of Technology
zhangxiuyin@scut.edu.cn
Webpage
Wei-Neng Chen
Vice Chair, IEEE Guangzhou Section
South China University of Technology
cschenwn@scut.edu.cn
Webpage
Xiaomin Hu
Secretary and Treasurer, IEEE Guangzhou Section
Guangdong University of Technology
xmhu@gdut.edu.cn
Webpage